Ciąża a cukrzyca wg PTD

Groźne zdrowe grejpfruty
Groźne zdrowe grejpfruty – w cukrzycy raczej uważaj!
10 września 2016

Ciąża a cukrzyca wg PTD 2018

Lekarz ginekolog po stwierdzeniu ciąży zaleca oznaczenie stężenia glukozy. Jeżeli wynik stężenia glukozy jest poniżej 92 mg/dl, to następnie między 24. a 28. tyg. ciąży wykonuje się test tolerancji 75 g glukozy.
Jeżeli istnieją inne objawy mogące sugerować cukrzycę ciążową, lub kobieta należy do grupy ryzyka, test tolerancji wykonuje się od razu po stwierdzeniu ciąży.

Test tolerancji glukozy w ciąży jest trzypunktowy i obejmować oznaczenie glukozy:

na czczo
po 1 godz.
po 2 godz.

Nazewnictwo dotyczące hiperglikemii w ciąży:

„cukrzyca w ciąży”, jeżeli spełnione są któreś z kryteriów rozpoznania cukrzycy:
glikemia na czczo ≥7 mmol/l (126 mg/dl)
lub glikemia >11,1 mmol/l (200 mg/dl) w 2. godz. OGTT 75 g
lub glikemia przygodna ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) z towarzyszącymi objawami hiperglikemii

„cukrzyca ciążowa”, jeżeli jeden z wyników uzyskanych w OGTT 75 g jest nieprawidłowy:
glikemia na czczo 5,1–6,9 mmol/l (92–125 mg/dl)
po 1 godz. ≥10,0 mmol/l (180 mg/dl)
po 2 godz. ≥8,5–11,0 mmol/l (153–199 mg/dl).

Kryteria wyrównania glikemii w cukrzycy u kobiet w ciąży i cukrzycy ciążowej:
na czczo i przed posiłkiem 3,9–5,0 mmol/l (70–90 mg/dl)
glikemia maks. w 1. godz. po rozpoczęciu posiłku <7,8 mmol/l (<140 mg/dl)
między godziną 2.00 a 4.00 : > 3,9-5,0 mmol/l ( >70-90 mg/dl)

Oznaczanie hemoglobiny glikowanej w stanach hiperglikemii u kobiet w ciąży: nie ma dotychczas pewnych dowodów na przydatność tego oznaczenia do oceny wyrównania metabolicznego u kobiet z GDM.

POLECANA STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA DIETY: Słodkie Mamy

Dodaj komentarz