Ciąża a cukrzyca wg PTD 2016

Groźne zdrowe grejpfruty
Groźne zdrowe grejpfruty – w cukrzycy raczej uważaj!
10 września 2016

Ciąża a cukrzyca wg PTD 2016

Lekarz ginekolog po stwierdzeniu ciąży zaleca oznaczenie stężenia glukozy po stwierdzeniu ciąży. Ciąża a cukrzyca wg PTD 2016. Kobietom w ciąży należącym do grupy ryzyka zleca się wykonanie testu tolerancji glukozy.
Jeżeli wynik stężenia glukozy jest poniżej 92 mg/dl, to następnie między 24. a 28. tyg. ciąży wykonuje się test tolerancji 75 g glukozy. Jeżeli istnieją inne objawy mogące sugerować cukrzycę ciążową, test tolerancji wykonuje się wcześniej.

Test tolerancji glukozy w ciąży jest trzypunktowy i obejmować oznaczenie glukozy:

 • na czczo
 • po 1 godz.
 • po 2 godz.

Nazewnictwo dotyczące hiperglikemii w ciąży:

 • „cukrzyca w ciąży”, jeżeli spełnione są któreś z kryteriów rozpoznania cukrzycy:
 • glikemia na czczo ≥7 mmol/l (126 mg/dl)
 • lub glikemia >11,1 mmol/l (200 mg/dl) w 2. godz. OGTT 75 g
 • lub glikemia przygodna ≥11,1 mmol/l (200 mg/dl) z towarzyszącymi objawami hiperglikemii
 • „cukrzyca ciążowa”, jeżeli jeden z wyników uzyskanych w OGTT 75 g jest nieprawidłowy:
 • glikemia na czczo 5,1–6,9 mmol/l (92–125 mg/dl)
 • po 1 godz. ≥10,0 mmol/l (180 mg/dl)
 • po 2 godz. ≥8,5–11,0 mmol/l (153–199 mg/dl).

Kryteria wyrównania glikemii w cukrzycy u kobiet w ciąży i cukrzycy ciążowej:

 • na czczo i przed posiłkiem 3,3–5,0 mmol/l (60–90 mg/dl)
 • glikemia maks. w 1. godz. po posiłku <6,7 mmol/l (3,3 mmol/l) (>60 mg/dl).

Oznaczanie hemoglobiny glikowanej w stanach hiperglikemii u kobiet w ciąży: nie ma dotychczas pewnych dowodów na przydatność tego oznaczenia do oceny wyrównania metabolicznego u kobiet z GDM.
POLECANA STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA DIETY : SŁODKIE MAMY

Dodaj komentarz